1
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5609.jpg
2
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5616.jpg
3
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5623.jpg
4
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5628.jpg
5
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5636.jpg
6
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5642.jpg
7
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5647.jpg
8
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5653.jpg
9
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5658.jpg
10
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5667.jpg
11
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5677.jpg
12
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5681.jpg
13
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5688.jpg
14
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5695.jpg
15
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5702.jpg
16
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5708.jpg
17
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5715.jpg
18
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5722.jpg
19
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5728.jpg
20
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5735.jpg
21
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5742.jpg
22
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5747.jpg
23
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5754.jpg
24
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5763.jpg
25
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5769.jpg
26
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5775.jpg
27
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5782.jpg
28
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5788.jpg
29
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5795.jpg
30
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5799.jpg
31
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5808.jpg
32
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5814.jpg
33
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5821.jpg
34
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5827.jpg
35
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5832.jpg
36
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5839.jpg
37
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5847.jpg
38
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5853.jpg
39
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5864.jpg
40
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5868.jpg
41
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5876.jpg
42
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5885.jpg
43
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5893.jpg
44
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5901.jpg
45
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5906.jpg
46
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5913.jpg
47
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5919.jpg
48
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5927.jpg
49
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5935.jpg
50
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5942.jpg
51
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5949.jpg
52
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5961.jpg
53
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5969.jpg
54
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5976.jpg
55
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5986.jpg
56
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6053.jpg
1
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5615.jpg
2
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5621.jpg
3
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5627.jpg
4
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5633.jpg
5
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5640.jpg
6
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5645.jpg
7
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5651.jpg
8
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5656.jpg
9
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5664.jpg
10
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5665.jpg
11
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5672.jpg
12
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5680.jpg
13
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5686.jpg
14
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5692.jpg
15
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5699.jpg
16
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5705.jpg
17
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5711.jpg
18
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5718.jpg
19
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5725.jpg
20
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5732.jpg
21
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5745.jpg
22
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5752.jpg
23
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5758.jpg
24
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5759.jpg
25
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5767.jpg
26
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5772.jpg
27
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5785.jpg
28
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5792.jpg
29
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5798.jpg
30
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5804.jpg
31
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5805.jpg
32
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5811.jpg
33
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5823.jpg
34
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5830.jpg
35
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5836.jpg
36
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5851.jpg
37
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5858.jpg
38
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5859.jpg
39
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5865.jpg
40
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5866.jpg
41
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5873.jpg
42
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5874.jpg
43
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5881.jpg
44
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5882.jpg
45
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5889.jpg
46
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5897.jpg
47
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5904.jpg
48
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5910.jpg
49
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5911.jpg
50
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5917.jpg
51
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5925.jpg
52
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5933.jpg
53
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5940.jpg
54
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5946.jpg
55
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5956.jpg
56
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5965.jpg
57
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5966.jpg
58
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5972.jpg
59
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5978.jpg
60
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5989.jpg
61
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6001.jpg
62
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6003.jpg
63
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6005.jpg
64
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6026.jpg
1
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5844.jpg
2
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5992.jpg
3
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5999.jpg
4
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6010.jpg
5
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6018.jpg
6
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6020.jpg
7
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6021.jpg
8
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6025.jpg
9
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6036.jpg
10
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6037.jpg
11
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6040.jpg
12
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6043.jpg
13
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-6045.jpg
1
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5414.jpg
2
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5382.jpg
3
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5448.jpg
4
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5425.jpg
5
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5431.jpg
6
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5532.jpg
7
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5403.jpg
8
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5525.jpg
9
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5522.jpg
10
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5508.jpg
11
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5500.jpg
12
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5515.jpg
13
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5452.jpg
14
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5472.jpg
15
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5435.jpg
16
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5494.jpg
17
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5479.jpg
18
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5492.jpg
19
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5456.jpg
20
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5463.jpg
21
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5487.jpg
22
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5483.jpg
23
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5538.jpg
24
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5567.jpg
25
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5547.jpg
26
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5562.jpg
27
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5571.jpg
28
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5552.jpg
29
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5558.jpg
30
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5548.jpg
31
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5533.jpg
32
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Akris-RTW-SS19-Paris-5590.jpg
1
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-6981.jpg
2
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-6992.jpg
3
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-6997.jpg
4
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-7004.jpg
5
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-7009.jpg
6
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-7013.jpg
7
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-7033.jpg
8
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-7035.jpg
9
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-7045.jpg
10
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris Credits: Valerio Mezzanotti
Akris-Ready-To-Wear-SS19-Paris-7054.jpg
Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris
176 View slideshow

Akris Ready To Wear Spring Summer 2019 Paris

Watch the Akris Spring/Summer 2019 show LIVE from Paris: