Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
Slideshow
Gallery
1
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7367.jpg
2
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7372.jpg
3
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7376.jpg
4
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7399.jpg
5
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7387.jpg
6
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7396.jpg
7
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7382.jpg
8
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7391.jpg
9
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7430.jpg
10
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7425.jpg
11
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7419.jpg
12
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7406.jpg
13
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7410.jpg
14
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7434.jpg
15
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7415.jpg
16
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7439.jpg
17
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7453.jpg
18
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7443.jpg
19
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7448.jpg
20
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7469.jpg
21
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7465.jpg
22
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7460.jpg
23
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7487.jpg
24
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7475.jpg
25
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7480.jpg
26
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7497.jpg
27
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7492.jpg
28
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7503.jpg
29
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7508.jpg
30
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7529.jpg
31
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7534.jpg
32
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7512.jpg
33
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7521.jpg
34
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7517.jpg
35
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7526.jpg
36
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7538.jpg
37
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7554.jpg
38
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7547.jpg
39
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7550.jpg
40
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7543.jpg
41
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7567.jpg
42
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7570.jpg
43
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7575.jpg
44
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7563.jpg
45
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7559.jpg
46
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7586.jpg
47
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7595.jpg
48
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7589.jpg
49
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7606.jpg
50
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7581.jpg
51
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7604.jpg
52
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7599.jpg
53
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7610.jpg
54
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7640.jpg
1
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7368.jpg
2
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7374.jpg
3
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7378.jpg
4
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7397.jpg
5
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7422.jpg
6
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7436.jpg
7
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7431.jpg
8
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7449.jpg
9
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7445.jpg
10
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7450.jpg
11
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7454.jpg
12
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7461.jpg
13
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7466.jpg
14
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7489.jpg
15
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7488.jpg
16
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7493.jpg
17
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7499.jpg
18
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7518.jpg
19
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7514.jpg
20
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7548.jpg
21
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7540.jpg
22
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7561.jpg
23
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7572.jpg
24
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7576.jpg
25
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7609.jpg
26
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7613.jpg
1
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6023.jpg
2
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6025.jpg
3
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6027.jpg
4
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6031.jpg
5
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6036.jpg
6
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6038.jpg
7
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6041.jpg
8
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6043.jpg
9
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6044.jpg
10
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6048.jpg
11
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6067.jpg
12
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6071.jpg
13
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6073.jpg
14
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6080.jpg
15
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6092.jpg
16
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6094.jpg
17
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6097.jpg
18
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6102.jpg
19
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6107.jpg
20
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6110.jpg
21
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6112.jpg
22
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6115.jpg
23
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6125.jpg
24
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6128.jpg
25
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6129.jpg
26
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6142.jpg
27
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6145.jpg
28
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6147.jpg
29
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6148.jpg
30
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6154.jpg
31
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6159.jpg
32
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6161.jpg
33
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6163.jpg
34
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6166.jpg
35
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6169.jpg
36
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6173.jpg
37
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6181.jpg
38
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6184.jpg
39
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6190.jpg
40
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6193.jpg
41
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6197.jpg
42
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6204.jpg
43
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6215.jpg
44
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6221.jpg
45
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6227.jpg
46
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6233.jpg
47
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6238.jpg
48
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6258.jpg
49
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6260.jpg
50
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6268.jpg
51
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6272.jpg
52
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6275.jpg
53
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6279.jpg
54
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6284.jpg
55
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6291.jpg
56
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6306.jpg
57
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6296.jpg
58
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6299.jpg
59
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6309.jpg
60
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-6303.jpg
61
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7388.jpg
62
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7404.jpg
63
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7476.jpg
64
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7615.jpg
65
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7616.jpg
66
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7618.jpg
67
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7626.jpg
68
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7630.jpg
69
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7632.jpg
70
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7634.jpg
71
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Antonio-Marras-RTW-SS16-Milan-7637.jpg

In fashion, there are designers who change gears every six months and there are those that labor season after season with the same core aesthetic that they fine tune over and over again in the pursuit of perfection. If you are in the latter category, like Antonio Marras, the ebb and flow of fashion trends can sometimes make you seem like a sartorial island unto yourself. But as luck would have it, currently the industry looks to be rushing back to Marras’s isle of romantic femininity and he is ideally placed to take advantage of this watershed moment.

On Saturday afternoon the designer’s Spring/Summer 2016 collection did not disappoint. Once again, Marras poetically pulled together a jumble of different, one would think incongruous, reference points to build an emotionally charged lineup of whimsical designs and clothing collages of singular beauty.

Using the artist Mahmoud Saleh Mohammadi’s “Touch With Eyes” installation as a backdrop – a wall of kilim rugs and a runway covered in boulders tethered up with ropes descending from above – Marras sent out a collection inspired by the eclectic work of Armenian artist and director Sergej Iosifovič Paradžanov, whose love of the quixotic and mythical matched his own.

As far as the clothing were concerned, the overall energy of the collection was folkloric, heightened by a gilding of rich flourishes and a patchwork mélange of materials. The show’s maxi slip dresses, cut from different types of lace, were worn with simple t-shirts finished off with sequins. Skirts with draping volume at the side were grounded by wide belts worn fitted to the body and tops in colorful botanical prints or shimmering abstract motifs. Striped garments became more feminine as the lines were columns of gold and roomy outerwear was never complete unless it featured some sort of organic sequined embellishment. All of it tinged in a metallic wash of a bronze and gold color palette.

The result was a dream come true collection for women who love to dream big.

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Antonio Marras Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
189 PHOTOS
Antonio Marras Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
173 PHOTOS
Antonio Marras Men & Women Fall Winter 2019 Milan
189 PHOTOS
Antonio Marras Men & Women Spring Summer 2019 Milan
158 PHOTOS
Uel Camilo Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
47 PHOTOS
Mila Schon Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
80 PHOTOS
Giorgio Armani Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
162 PHOTOS
Arthur Arbesser Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
66 PHOTOS
Vivetta Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
74 PHOTOS
Damir Doma Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
56 PHOTOS
Missoni Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
123 PHOTOS
Au jour le jour Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
59 PHOTOS