1
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3530.jpg
2
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3533.jpg
3
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3539.jpg
4
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3544.jpg
5
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3548.jpg
6
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3552.jpg
7
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3557.jpg
8
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3560.jpg
9
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3566.jpg
10
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3571.jpg
11
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3576.jpg
12
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3579.jpg
13
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3583.jpg
14
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3586.jpg
15
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3592.jpg
16
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3596.jpg
17
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3599.jpg
18
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3605.jpg
19
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3608.jpg
20
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3613.jpg
21
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3615.jpg
22
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3621.jpg
23
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3626.jpg
24
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3630.jpg
25
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3634.jpg
26
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3639.jpg
27
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3642.jpg
28
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3648.jpg
29
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3654.jpg
30
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3658.jpg
31
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3663.jpg
32
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3669.jpg
33
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3671.jpg
34
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3675.jpg
35
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3681.jpg
36
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3685.jpg
37
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3690.jpg
38
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3694.jpg
39
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3699.jpg
40
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3702.jpg
41
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3705.jpg
42
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3708.jpg
43
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3713.jpg
44
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3716.jpg
45
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3719.jpg
46
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3722.jpg
47
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3726.jpg
48
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3729.jpg
49
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3733.jpg
50
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3740.jpg
51
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3743.jpg
52
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3746.jpg
53
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3751.jpg
54
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3757.jpg
55
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3761.jpg
56
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3764.jpg
57
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3767.jpg
58
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3770.jpg
59
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3774.jpg
60
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3778.jpg
61
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3782.jpg
62
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3784.jpg
63
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3789.jpg
64
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3858.jpg
1
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3536.jpg
2
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3545.jpg
3
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3550.jpg
4
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3554.jpg
5
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3568.jpg
6
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3573.jpg
7
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3593.jpg
8
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3627.jpg
9
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3632.jpg
10
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3641.jpg
11
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3646.jpg
12
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3651.jpg
13
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3660.jpg
14
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3665.jpg
15
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3678.jpg
16
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3687.jpg
17
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3692.jpg
18
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3697.jpg
19
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3717.jpg
20
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3724.jpg
21
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3732.jpg
22
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3737.jpg
23
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3741.jpg
24
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3745.jpg
25
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3755.jpg
26
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3765.jpg
27
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3803.jpg
28
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3805.jpg
29
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3806.jpg
30
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3807.jpg
31
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3817.jpg
32
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3818.jpg
33
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3823.jpg
34
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3824.jpg
35
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3825.jpg
36
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3827.jpg
37
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3831.jpg
38
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3833.jpg
39
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3840.jpg
40
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3842.jpg
41
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3845.jpg
42
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3847.jpg
43
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3848.jpg
44
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3849.jpg
45
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3851.jpg
46
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3854.jpg
1
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30619.jpg
2
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30621.jpg
3
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30625.jpg
4
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30628.jpg
5
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30634.jpg
6
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30645.jpg
7
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30678.jpg
8
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30692.jpg
9
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30738.jpg
10
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30750.jpg
11
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30765.jpg
12
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30773.jpg
13
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30786.jpg
14
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30798.jpg
15
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30806.jpg
16
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30814.jpg
17
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30822.jpg
18
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30830.jpg
19
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30849.jpg
20
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30875.jpg
21
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30883.jpg
22
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30895.jpg
23
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30933.jpg
24
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-30998.jpg
25
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31006.jpg
26
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31028.jpg
27
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31091.jpg
28
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31126.jpg
29
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31144.jpg
30
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31153.jpg
31
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31167.jpg
32
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31251.jpg
33
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31288.jpg
34
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31297.jpg
35
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31320.jpg
36
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-31329.jpg
37
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3798.jpg
38
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3800.jpg
39
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3808.jpg
40
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3816.jpg
41
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3829.jpg
42
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3839.jpg
43
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3846.jpg
44
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3852.jpg
45
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3856.jpg
46
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3857.jpg
1
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3413.jpg
2
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3416.jpg
3
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3432.jpg
4
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3444.jpg
5
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3450.jpg
6
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3464.jpg
7
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3471.jpg
8
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3474.jpg
9
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3479.jpg
10
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3486.jpg
11
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3495.jpg
12
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3508.jpg
13
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3516.jpg
14
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Daks-Men-Women-FW19-Milan-3523.jpg
Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan
170 View slideshow

Daks Men & Women Fall Winter 2019 Milan