Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai
Slideshow
Gallery
1
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7596.jpg
2
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7601.jpg
3
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7605.jpg
4
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7611.jpg
5
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7617.jpg
6
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7624.jpg
7
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7627.jpg
8
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7632.jpg
9
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7638.jpg
10
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7647.jpg
11
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7657.jpg
12
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7662.jpg
13
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7671.jpg
14
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7677.jpg
15
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7682.jpg
16
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7686.jpg
17
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7695.jpg
18
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7703.jpg
19
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7713.jpg
20
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7721.jpg
21
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7729.jpg
22
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7739.jpg
23
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7743.jpg
24
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7750.jpg
25
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7758.jpg
26
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7766.jpg
27
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7773.jpg
28
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7786.jpg
29
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7799.jpg
30
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7871.jpg
1
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2956.jpg
2
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2958.jpg
3
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2962.jpg
4
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2964.jpg
5
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2966.jpg
6
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2970.jpg
7
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2974.jpg
8
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2976.jpg
9
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2982.jpg
10
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2984.jpg
11
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7598.jpg
12
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2988.jpg
13
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2992.jpg
14
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7603.jpg
15
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-2998.jpg
16
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3002.jpg
17
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3004.jpg
18
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3006.jpg
19
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7608.jpg
20
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3007.jpg
21
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3012.jpg
22
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3014.jpg
23
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3016.jpg
24
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3020.jpg
25
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3022.jpg
26
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7615.jpg
27
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3024.jpg
28
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3026.jpg
29
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7622.jpg
30
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3033.jpg
31
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3039.jpg
32
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3041.jpg
33
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3043.jpg
34
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7626.jpg
35
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3048.jpg
36
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3052.jpg
37
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7631.jpg
38
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3054.jpg
39
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3056.jpg
40
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7637.jpg
41
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3065.jpg
42
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3073.jpg
43
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7643.jpg
44
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3078.jpg
45
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3082.jpg
46
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7645.jpg
47
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3086.jpg
48
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7652.jpg
49
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3090.jpg
50
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3092.jpg
51
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3093.jpg
52
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3098.jpg
53
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7660.jpg
54
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3102.jpg
55
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3108.jpg
56
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3110.jpg
57
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7668.jpg
58
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3112.jpg
59
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3118.jpg
60
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3119.jpg
61
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7675.jpg
62
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3124.jpg
63
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3126.jpg
64
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3129.jpg
65
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3131.jpg
66
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3136.jpg
67
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3140.jpg
68
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7692.jpg
69
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3142.jpg
70
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3144.jpg
71
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3146.jpg
72
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7701.jpg
73
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3150.jpg
74
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3154.jpg
75
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7708.jpg
76
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7711.jpg
77
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3158.jpg
78
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3163.jpg
79
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3164.jpg
80
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3168.jpg
81
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3170.jpg
82
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7717.jpg
83
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3174.jpg
84
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3176.jpg
85
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3178.jpg
86
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3184.jpg
87
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7725.jpg
88
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7726.jpg
89
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3190.jpg
90
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3195.jpg
91
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7734.jpg
92
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3198.jpg
93
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3202.jpg
94
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3204.jpg
95
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3205.jpg
96
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3208.jpg
97
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7746.jpg
98
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3212.jpg
99
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7748.jpg
100
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3216.jpg
101
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3220.jpg
102
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7752.jpg
103
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3224.jpg
104
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3230.jpg
105
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3234.jpg
106
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3239.jpg
107
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3242.jpg
108
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3248.jpg
109
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3250.jpg
110
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3252.jpg
111
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3258.jpg
112
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3259.jpg
113
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7801.jpg
1
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3044.jpg
2
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3046.jpg
3
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3058.jpg
4
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3062.jpg
5
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3104.jpg
6
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3106.jpg
7
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3134.jpg
8
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3148.jpg
9
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3173.jpg
10
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7802.jpg
11
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3263.jpg
12
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3267.jpg
13
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3269.jpg
14
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3273.jpg
15
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7807.jpg
16
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7812.jpg
17
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7815.jpg
18
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7819.jpg
19
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3279.jpg
20
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7833.jpg
21
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7846.jpg
22
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7854.jpg
23
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3283.jpg
24
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3284.jpg
25
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3285.jpg
26
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-3286.jpg
27
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7863.jpg
28
Ezra Tuba Spring Summer 2020 Dubai Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Ezra-Tuba-Arab-Fashion-Week-SS20-Dubai-7869.jpg
SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Ezra Tuba Resort 2020 Dubai
87 PHOTOS
Nora Al Shaikh Spring Summer 2020 Dubai
81 PHOTOS
Jonathan Marc Stein Spring Summer 2020 Dubai
Marmar Halim Spring Summer 2020 Dubai
107 PHOTOS
MIKHAIL CHAMOUN Spring Summer 2020 Dubai
96 PHOTOS
Sophie Couture Spring Summer 2020 Dubai
121 PHOTOS
Mia Couture Spring Summer 2020 Dubai
89 PHOTOS
Malliny Spring Summer 2020 Dubai
97 PHOTOS
Mehmet Korkmaz Spring Summer 2020 Dubai
90 PHOTOS