Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
Slideshow
Gallery
1
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8879.jpg
2
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8890.jpg
3
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8896.jpg
4
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8901.jpg
5
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8909.jpg
6
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8921.jpg
7
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8927.jpg
8
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8935.jpg
9
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8942.jpg
10
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8949.jpg
11
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8959.jpg
12
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8971.jpg
13
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8979.jpg
14
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8986.jpg
15
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8994.jpg
16
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9002.jpg
17
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9010.jpg
18
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9015.jpg
19
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9023.jpg
20
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9035.jpg
21
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9046.jpg
22
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9056.jpg
23
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9067.jpg
24
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9074.jpg
25
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9079.jpg
26
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9087.jpg
27
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9098.jpg
28
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9106.jpg
29
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9113.jpg
30
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9123.jpg
31
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9132.jpg
32
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9139.jpg
33
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9147.jpg
34
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9158.jpg
35
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9166.jpg
36
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9177.jpg
37
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9181.jpg
38
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9188.jpg
39
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9197.jpg
40
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9208.jpg
41
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9213.jpg
42
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9223.jpg
43
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9234.jpg
44
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9240.jpg
45
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9251.jpg
46
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9257.jpg
47
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9269.jpg
48
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9279.jpg
49
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9286.jpg
50
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9294.jpg
51
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9302.jpg
52
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9308.jpg
53
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9316.jpg
54
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9329.jpg
55
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9337.jpg
56
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9342.jpg
57
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9354.jpg
58
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9359.jpg
59
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9366.jpg
60
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9374.jpg
61
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9385.jpg
62
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9395.jpg
63
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9478.jpg
1
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8886.jpg
2
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8893.jpg
3
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8904.jpg
4
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8906.jpg
5
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8913.jpg
6
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8915.jpg
7
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8923.jpg
8
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8931.jpg
9
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8937.jpg
10
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8946.jpg
11
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8953.jpg
12
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8963.jpg
13
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8974.jpg
14
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8981.jpg
15
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8997.jpg
16
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9004.jpg
17
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9006.jpg
18
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9020.jpg
19
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9028.jpg
20
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9030.jpg
21
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9040.jpg
22
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9049.jpg
23
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9060.jpg
24
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9062.jpg
25
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9068.jpg
26
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9075.jpg
27
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9082.jpg
28
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9090.jpg
29
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9093.jpg
30
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9101.jpg
31
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9104.jpg
32
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9111.jpg
33
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9119.jpg
34
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9121.jpg
35
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9128.jpg
36
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9152.jpg
37
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9153.jpg
38
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9186.jpg
39
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9193.jpg
40
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9203.jpg
41
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9211.jpg
42
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9219.jpg
43
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9229.jpg
44
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9235.jpg
45
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9243.jpg
46
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9244.jpg
47
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9275.jpg
48
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9293.jpg
49
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9299.jpg
50
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9306.jpg
51
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9307.jpg
52
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9314.jpg
53
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9322.jpg
54
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9325.jpg
55
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9333.jpg
56
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9341.jpg
57
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9348.jpg
58
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9355.jpg
59
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9377.jpg
60
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9411.jpg
61
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9465.jpg
62
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9467.jpg
63
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9473.jpg
1
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8928.jpg
2
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8972.jpg
3
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8973.jpg
4
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-8990.jpg
5
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9127.jpg
6
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9135.jpg
7
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9143.jpg
8
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9161.jpg
9
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9178.jpg
10
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9369.jpg
11
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9390.jpg
12
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9406.jpg
13
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9420.jpg
14
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9426.jpg
15
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9430.jpg
16
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9438.jpg
17
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9442.jpg
18
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9445.jpg
19
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9451.jpg
20
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9455.jpg
21
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-9460.jpg
22
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14208.jpg
23
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14238.jpg
24
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14178.jpg
25
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14337.jpg
26
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-14260.jpg
4
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3780.jpg
5
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3788.jpg
6
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3825.jpg
7
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3859.jpg
8
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3893.jpg
9
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3904.jpg
10
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3917.jpg
11
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3924.jpg
12
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3961.jpg
13
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3965.jpg
14
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3978.jpg
15
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-3983.jpg
16
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4005.jpg
17
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4054.jpg
18
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4061.jpg
19
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4067.jpg
20
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4128.jpg
21
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4135.jpg
22
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4164.jpg
23
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4216.jpg
24
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4227.jpg
25
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4235.jpg
26
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4241.jpg
27
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Ivan Marianelli for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-4268.jpg
1
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13839.jpg
2
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13856.jpg
3
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13865.jpg
4
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13896.jpg
5
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13908.jpg
6
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13920.jpg
7
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13944.jpg
8
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan Credits: Alessandro Garofalo for NOWFASHION
Salvatore-Ferragamo-RTW-SS20-Milan-13956.jpg

Watch the Salvatore Ferragamo show live!

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Salvatore Ferragamo Menswear Spring Summer 2020 Florence
Salvatore Ferragamo Men & Women Fall Winter 2019 Milan
190 PHOTOS
Salvatore Ferragamo Men & Women Spring Summer 2019 Milan
140 PHOTOS
Gucci Men & Women Spring Summer 2020 Milan
118 PHOTOS
Cristiano Burani Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
98 PHOTOS
Atsushi Nakashima Men & Women Spring Summer 2020 Milan
76 PHOTOS
Dolce & Gabbana Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
268 PHOTOS
Fila Men & Women Spring Summer 2020 Milan
184 PHOTOS
Laura Biagiotti Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
127 PHOTOS
Red September Ready To Wear Spring Summer 2020
30 PHOTOS
SHUTING QIU Ready To Wear Spring Summer 2020 Milan
106 PHOTOS