Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
Slideshow
Gallery
1
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8402.jpg
2
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8405.jpg
3
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8408.jpg
4
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8413.jpg
5
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8417.jpg
6
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8421.jpg
7
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8424.jpg
8
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8429.jpg
9
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8432.jpg
10
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8438.jpg
11
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8442.jpg
12
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8447.jpg
13
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8452.jpg
14
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8455.jpg
15
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8460.jpg
16
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8465.jpg
17
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8469.jpg
18
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8472.jpg
19
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8477.jpg
20
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8482.jpg
21
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8486.jpg
22
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8490.jpg
23
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8495.jpg
24
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8500.jpg
25
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8539.jpg
1
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8409.jpg
2
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8414.jpg
3
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8422.jpg
4
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8426.jpg
5
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8430.jpg
6
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8439.jpg
7
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8443.jpg
8
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8448.jpg
9
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8453.jpg
10
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8457.jpg
11
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8487.jpg
12
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8492.jpg
13
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8496.jpg
14
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8505.jpg
15
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8506.jpg
16
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8507.jpg
17
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8508.jpg
18
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8510.jpg
19
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8511.jpg
20
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8513.jpg
21
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8514.jpg
22
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8515.jpg
23
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8516.jpg
24
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8517.jpg
25
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8519.jpg
26
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8525.jpg
27
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8528.jpg
28
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8529.jpg
29
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8530.jpg
1
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8531.jpg
2
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan Credits: Gio Staiano for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW17-Milan-8503.jpg
SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai
36 PHOTOS
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2019 Shanghai
31 PHOTOS
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London
28 PHOTOS
Manuel Facchini Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
24 PHOTOS
Massimo Rebecchi Fall Winter 2017 Milan
36 PHOTOS
Daizy Shely Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
33 PHOTOS
Mila Schon Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
131 PHOTOS
Alberto Zambelli Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
101 PHOTOS
Giorgio Armani Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
206 PHOTOS
Ricostru Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
74 PHOTOS