Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London
Slideshow
Gallery
1
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1283.jpg
2
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1285.jpg
3
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1294.jpg
4
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1301.jpg
5
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1310.jpg
6
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1324.jpg
7
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1336.jpg
8
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1349.jpg
9
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1354.jpg
10
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1370.jpg
11
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1377.jpg
12
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1380.jpg
1
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1296.jpg
2
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1305.jpg
3
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1314.jpg
4
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1318.jpg
5
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1325.jpg
6
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1329.jpg
7
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1338.jpg
8
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1350.jpg
9
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1359.jpg
10
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1361.jpg
11
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1386.jpg
12
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1389.jpg
13
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1393.jpg
14
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1396.jpg
15
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1404.jpg
16
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2018 London Credits: Guillaume Roujas for NOWFASHION
Xu-Zhi-RTW-FW18-London-1415.jpg
SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Xu Zhi Spring Summer 2020 Shanghai
36 PHOTOS
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2019 Shanghai
31 PHOTOS
Xu Zhi Ready To Wear Fall Winter 2017 Milan
56 PHOTOS
Richard Quinn Ready To Wear Fall Winter 2018 London
81 PHOTOS
Isa Arfen Ready To Wear Fall Winter 2018 London
110 PHOTOS
Shrimps Ready To Wear Fall Winter 2018 London
92 PHOTOS
Jamie Wei Huang Ready To Wear Fall Winter 2018 London
61 PHOTOS
Teatum Jones Ready To Wear Fall Winter 2018 London
79 PHOTOS
Eudon Choi Ready To Wear Fall Winter 2018 London
95 PHOTOS
Natasha Zinko Ready To Wear Fall Winter 2018 London
73 PHOTOS
Minki Ready To Wear Fall Winter 2018 London
20 PHOTOS